Hoạt động huyện thị
 Bản in     Gởi bài viết  
Vườn quốc gia Bù Gia Mập hiện có 1.117 loài thực vật, 105 loài thú Tin có hình

(CTTĐTBP) - Theo đề tài điều tra tổng thể đa dạng sinh học vườn quốc gia Bù Gia Mập do thạc sĩ Vương Đức Hòa - Phó Giám đốc Ban quản l‎ý vườn quốc gia Bù Gia Mập làm chủ nhiệm đề tài, hiện vườn có 6 loài thực vật có tên trong sách nguy cấp quý ‎hiếm, 17 loài thực vật bị đe dọa theo sách đỏ Việt Nam, 19 loài bị đe dọa theo sách đỏ thế giới.

 
Chim đầu rìu có tên trong sách đỏ. Nguồn ảnh: Nhóm nghiên cứu đề tài.
 
Đến nay, đề tài đã cập nhật được 1.117 loài thực vật tồn tại tại vườn thuộc 475 chi, 127 họ của 5 ngành thực vật khác nhau; 105 loài thú thuộc 29 họ, 12 bộ, trong đó có 39 loài thú có tên trong sách nguy cấp quý ‎hiếm, 36 loài thực vật có tên trong sách đỏ Việt Nam, 32 loài có tên theo sách đỏ thế giới; 246 loài chim thuộc 56 họ, 16 bộ, trong đó có 17 loại có tên trong sách nguy cấp quý hiếm, 10 loài có tên trong sách đỏ Việt Nam, 5 loài có tên trong sách đỏ thế giới; 86 loài lưỡng cư, bò sát; 31 loài cá thuộc 13 họ, 6 bộ; 289 loài côn trùng thuộc 55 họ, 9 bộ; 71 loài nấm thuộc 25 họ, 3 bộ...
 
Loài hoa lan Thủy Tiên Trắng quý hiếm còn tồn tại tại vườn. Nguồn ảnh: Nhóm nghiên cứu đề tài.
 
Theo thạc sĩ Vương Đức Hòa, kết quả điều tra bước đầu của đề tài là những thông tin, con số ý nghĩa, khẳng định sự đa dạng sinh học của vườn quốc gia Bù Gia Mập, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị toàn diện của vườn. Đề tài giúp phục vụ tốt công tác quy hoạch, bảo tồn, nghiên cứu khoa học cho các trường đại học, trung học chuyên nghiệp về những kiến thức liên quan đến đa dạng sinh học, du lịch sinh thái và giáo dục môi trường./.
Lê Thanh

 

[Trở về]