Văn bản TW mới
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ
Bảo đảm người dân gặp rủi ro được trợ giúp xã hội kịp thời Tin mới
(CTTĐTBP) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội (TGXH) giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 nhằm tiếp tục khẳng định bảo đảm an sinh xã hội là nhiệm...
Chi tiết >>>
Khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời 

(CTTĐTBP) - Ngày 11/4, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-TTgvề cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời (ĐMT) tại Việt Nam. Tổ chức, cá nhân tham gia phát...

Chi tiết >>>
Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
(CTTĐTBP) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm (THTK), chống lãng phí (CLP) năm 2017. 
Chi tiết >>>
Văn bản QPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 02/2017 
 (CTTĐTBP) - Bộ Tư pháp vừa ra Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 02/2017. 
Chi tiết >>>
Chi tiết >>>