Văn bản TW mới
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ
Văn bản QPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 5/2017 
(CTTĐTBP) - Bộ Tư pháp vừa ra thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 5/2017. Cụ thể như sau:
Chi tiết >>>
Tăng cường giải pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em 
(CTTĐTBP) -  Thời gian qua, các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em (XHTE), nhất là xâm hại tình dục trẻ em có chiều hướng diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Do...
Chi tiết >>>
Quy định xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

(CTTĐTBP) - Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 8/5/2017 tại Quyết định số 619/QĐ-TTg và có hiệu lực kể từ ngày...

Chi tiết >>>
Thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp 
 (CTTĐTBP) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 15 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp (VTNN).
 
Chi tiết >>>
Bảo đảm người dân gặp rủi ro được trợ giúp xã hội kịp thời 
(CTTĐTBP) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội (TGXH) giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 nhằm tiếp tục khẳng định bảo đảm an sinh xã hội là nhiệm...
Chi tiết >>>