Văn bản TW mới
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 18-22/9 Tin mới

 Tăng cường giám sát vay về cho vay lại đối với chính quyền địa phương; ưu tiên hỗ trợ hợp tác xã (HTX) đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; chấn chỉnh tồn tại trong quản lý rừng; chấn chỉnh tình...

Chi tiết >>>
Trách nhiệm của UBND cấp tỉnh về bảo vệ và quản lý di sản thế giới Tin mới

(CTTĐTBP) - Ngày 21/9, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109/2017/NĐ-CP quy định về bảo vệ, quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam. Nghị định gồm 4 chương, 24 điều,...

Chi tiết >>>
Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri 

(CTTĐTBP) - Từ ngày 15/9/2017, Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến (được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành tại Quyết định số 33/2017/QĐ-TTgngày 25/7/2015)...

Chi tiết >>>
Văn bản QPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 7/2017 

(CTTĐTBP) - Bộ Tư pháp vừa có thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 7/2017. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>>
Điều kiện đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức 

(CTTĐTBP) - Điều kiện đào tạo sau đại học đối với viên chức (VC) được quy định như sau: Đã kết thúc thời gian tập sự (nếu có); có cam kết thực hiện nhiệm vụ, hoạt động nghề nghiệp tại cơ quan, đơn...

Chi tiết >>>