Thông tin chỉ đạo, điều hành
Tăng cường giải pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em Tin mới
(CTTĐTBP) -  Thời gian qua, các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em (XHTE), nhất là xâm hại tình dục trẻ em có chiều hướng diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Do...
Chi tiết >>>
Định mức xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị 
(CTTĐTBP) - Ngày 12/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1087 về ban hành định mức xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình...
Chi tiết >>>
Quy định xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

(CTTĐTBP) - Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 8/5/2017 tại Quyết định số 619/QĐ-TTg và có hiệu lực kể từ ngày...

Chi tiết >>>
Triển khai giải pháp cấp bách ổn định phát triển chăn nuôi 
(CTTĐTBP) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các sở ngành có liên quan triển khai một số giải pháp cấp...
Chi tiết >>>
Giới thiệu công trình sáng tạo để in Sách vàng sáng tạo Việt Nam 2017 

(CTTĐTBP) - Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam vừa đề nghị các Bộ ngành, đoàn thể trung ương và UBND các tỉnh, thành phố lựa chọn, giới thiệu công trình sáng tạo trên lĩnh vực...

Chi tiết >>>