Thông tin chỉ đạo, điều hành
Treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ kỷ niệm ngày 30/4, 1/5 

(CTTĐTBP) - Ngày 19/4, UBND tỉnh đã ban hành thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế lao động (1/5) năm 2017. 

Chi tiết >>>
Quy định tạm thời khoảng cách xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su 
(CTTĐTBP) - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản quy định tạm thời về khoảng cách xây dựng các nhà máy chế biến mủ cao su trên địa bàn tỉnh.  
Chi tiết >>>
Tuyên truyền mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 

(CTTĐTBP) - Trong thời gian 5 năm (2016-2020), tất cả các huyện, thị xã ưu tiên tập trung tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020 ở khu vực nông...

Chi tiết >>>
Tuyên truyền Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam, Campuchia, Lào 2017 

(CTTĐTBP) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Hướng dẫn số 19 về tuyên truyền “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017” và “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”.  

Chi tiết >>>
Thông báo đăng ký thi tuyển dụng lao động làm việc tại Hàn Quốc 

(CTTĐTBP) - UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các sở ngành liên quan thông báo và tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn cho người lao động có nguyện...

Chi tiết >>>