Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Tăng mức cho vay hỗ trợ học sinh, sinh viên 
 Ngày 05/01/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Quyết định 07/QĐ-TTg về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg. 

Theo đó, mức cho vay tối đa đối với mỗi học sinh, sinh viên là 1.250.000 đồng/tháng (tăng thêm 150.000 đồng so với hiện hành).

Quyết định 07/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 09/01/2016 và áp dụng đối với các khoản giải ngân mới kể từ ngày 09/01/2016.
[Trở về]