Trang chủ
BỘ MÁY TỔ CHỨC
Sở Tài chính
 Bản in     Gởi bài viết  
Lãnh đạo Sở Tài chính 
  • SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
  • |
  • PHÒNG BAN
  • |
  • THÔNG TIN CHUNG

BAN LÃNH ĐẠO SỞ

STT
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
01
 
Trần Ngọc Trai
 
Giám Đốc
 
0651.3879970
02
 
Trần Văn Mi
 
Phó Giám đốc
 
0651.3866688
03 Nguyễn Phước Thành
 
Phó Giám đốc
0651.3888856
04 Trương Văn Phẩm  Phó Giám đốc 0651.3879971
Địa chỉ liên lạc :Số 628 Quốc Lộ 14, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Điện thoại : 06513.879975 - Fax : 0651.3870343
Website:stc.binhphuoc.gov.vn
Don Vi Thanh Chinh
STT
Phòng ban
Điện thoại
01
Văn phòng
0651.3879.975
02
Ngân Sách
0651.3879.973
03
Tài chính – HCSN
0651.3870.119
04
Thanh tra
0651.3879.972
05
Đầu tư
0651.3881.211
06
Tài chính Doanh nghiệp
0651.3879.920
07
Giá – quản lý công sản
0651.3879.974
08
Tin học- Thống kê
0651.3870.145
09
Chuyên Viên Các Ban
0651.3870862
10
Pháp Chế
0651.3867.676

 

[Trở về]