Trang chủ
BỘ MÁY TỔ CHỨC
Sở Tài chính
 Bản in     Gởi bài viết  
Lãnh đạo Sở Tài chính 
  • SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
  • |
  • PHÒNG BAN
  • |
  • THÔNG TIN CHUNG

BAN LÃNH ĐẠO SỞ

 

 
Trần Văn Mi : Giám Đốc
Điện thoại: 

Email: mitaichinhbl@yahoo.com

 
 
Nguyễn Phước ThànhPhó Giám Đốc
Điện thoại: 0651.3888856
Email: hoangphuocthanh2711@gmail.com
 
 Nguyễn Thụy Phương Thảo : Phó Giám Đốc
Điện thoại: 0651.3866688
Email: 
Địa chỉ liên lạc :Số 628 Quốc Lộ 14, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Điện thoại : 06513.879975 - Fax : 0651.3870343
Website:stc.binhphuoc.gov.vn
Don Vi Thanh Chinh
STT
Phòng ban
Điện thoại
01
Văn phòng
0651.3879.975
02
Ngân Sách
0651.3879.973
03
Tài chính – HCSN
0651.3870.119
04
Thanh tra
0651.3879.972
05
Đầu tư
0651.3881.211
06
Tài chính Doanh nghiệp
0651.3879.920
07
Giá – quản lý công sản
0651.3879.974
08
Tin học- Thống kê
0651.3870.145
09
Chuyên Viên Các Ban
0651.3870862
10
Pháp Chế
0651.3867.676

 

[Trở về]