Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Quy trình tiếp công dân ngành Lao động – Thương binh & Xã hội 
 Từ ngày 26/01/2016, Thông tư 53/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn về quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) sẽ có hiệu lực. Theo đó: 
 
- Bộ trưởng; Giám đốc Sở; Lãnh đạo các Cục, Tổng cục và đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) trực tiếp tiếp công dân định kỳ ít nhất 01 ngày trong mỗi tháng. 

Bộ trưởng tiếp công dân vào ngày 20 hàng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ thì việc tiếp công dân được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên tiếp theo.

Giám đốc Sở; Lãnh đạo các Cục, Tổng cục và ĐVSNCL thực hiện việc tiếp công dân theo lịch.

- Việc tiếp công dân diễn ra tại:

+ Phòng tiếp dân của Bộ LĐTBXH, trụ sở tại số 02 Đinh Lễ, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

+ Phòng tiếp công dân tại trụ sở riêng ngoài Bộ của Cục, Tổng cục.
 
+ Phòng tiếp dân riêng tại trụ sở cơ quan ĐVSNCL thuộc Bộ có liên quan đến việc giải quyết chế độ, chính sách, quyền lợi của công dân, tổ chức.

+ Phòng tiếp công dân tại trụ sở cơ quan của Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Xem thêm tại Thông tư 53/2015/TT-BLĐTBXH.
[Trở về]