Quy định về an toàn thông tin
 Bản in     Gởi bài viết  
Các biện pháp tăng cường bảo đảm an toàn an ninh thông tin dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 
        Ngày 20/1/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 208/UBND-VX về việc thực hiện các biện pháp tăng cường bảo đám an toàn thông tin dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh , UBND các huyện thị xã và các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

        Nghiêm túc quán triệt thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW  ngày 16/92013 của Ban Bí thư về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng và Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong tình hình mới. 

        Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát, kiểm tra, thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định về bảo đảm an toàn an ninh thông tin, đặc biệt các hướng dẫn của Bộ TTTT cũng như các cơ quan chức năng liên quan về bảo đảm an toàn an ninh thông tin cho các hệ thống cổng thông tin điện tử và hệ thống thư điện tử, phòng chống, gỡ bỏ các phần mềm gián điệp, phầm mềm độc hại. 

        Chỉ đạo các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin và an toàn thông tin của các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, tăng cường triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của cơ quan. (Công văn số 208/UBND-VX ngày 20/1/2017: Tải về)

       TTTH-CB

[Trở về]