Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Mức bồi dưỡng cho giám định pháp y tâm thần 
Thông tư 31/2015/TT-BYT quy định việc áp dụng chế độ bồi dưỡng, thời gian và số người thực hiện giám định đối với từng loại việc giám định pháp y, pháp y tâm thần. 

Theo đó, mức tiền bồi dưỡng cho giám định pháp y tâm thần được quy định như sau:  

- 500.000 đồng/ngày công/giám định viên khi giám định đối tượng bị mắc một trong các bệnh: HIV/AIDS, bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm hoặc giám định trong khu vực đang có dịch bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm thuộc nhóm A theo Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm….

- 300.000 đồng/ngày công/giám định viên khi giám định đối tượng mang nguồn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm hoặc giám định trong khu vực đang có dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thuộc nhóm B theo Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm….

- 150.000 đồng/ngày công/giám định viên khi giám định đối tượng không mắc một trong các bệnh nêu trên.

Người giám định theo vụ việc được hưởng mức tiền bồi dưỡng bằng giám định viên.

Người giúp việc được hưởng 70% mức tiền bồi dưỡng của giám định viên.

Chế độ bồi dưỡng giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 15/3/2014.

Thông tư 31/2015/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/12/2015.

[Trở về]