Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Lương giáo viên tiểu học được xếp theo 3 hạng 
 Ngày 16/9/2015, Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập được ban hành. 

 
Theo đó, các chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học trong các trường tiểu học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP cụ thể như sau:

- Giáo viên tiểu học hạng II: áp dụng hệ số lương viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2.34 đến hệ số lương 4.98).

- Giáo viên tiểu học hạng III: áp dụng hệ số lương viên chức loại A0 (từ hệ số lương 2.1 đến hệ số lương 4.89).

- Giáo viên tiểu học hạng IV - áp dụng hệ số lương viên chức loại B (từ hệ số lương 1.86 đến hệ số lương 4.06).


Ngoài ra, Thông tư liên tịch cũng nêu rõ các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và hướng dẫn bổ nhiệm các chức danh nghề nghiệp này.

Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV có hiệu lực từ ngày 03/11/2015.

[Trở về]