Trang chủ
BỘ MÁY TỔ CHỨC
Huyện Lộc Ninh
 Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Lộc Ninh 
  • SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
  • |
  • PHÒNG BAN
  • |
  • THÔNG TIN CHUNG
 
 
Hoàng Nhật Tân - Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 0918 016771   
Email:
Nguyễn Gia Hòa - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại:    
Email: 
Trần Thị Bích Lệ - Phó chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 0913 992748     
Email:

 

 
Don Vi Thanh Chinh

 

 

VĂN PHÒNG
STT
Họ và tên 
Chức vụ
Điện thoại
01
Võ Tri Ân  Chánh văn phòng 0913446493
02
 Võ Văn Lượng Phó Chánh văn phòng 0919205214
03
 Hoàng Liên Sơn Phó Chánh văn phòng  0123 6110220

CÁC PHÒNG BAN
STT
Phòng ban Điện thoại
01
Giáo dục - Đào tạo 0651.3568926
02
Văn hóa – Thông tin 0651.3566086
03
Lao động- TB-XH 0651.3566924
04
Nội vụ 0651.3568881
05
Thanh tra 0651.3568313
06 Tài nguyên – Môi trường 0651.3568168
07 Y tế 0651.3567754
08 Tài chính - Kế hoạch 0651.3568337
10 Nông nghiệp PTNN 0651.3568739
11 Tư pháp 0651.3568322
12 Dân tộc 0651.3567420
13 Kinh tế hạ tầng 0651.3569370
14 Văn phòng 0651.3568920

 

[Trở về]