Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn vay vốn hỗ trợ tạo việc làm 
 Ngày 11/11/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXHhướng dẫn Nghị định 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

Theo đó, hồ sơ vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đối với người lao động bao gồm:

- Giấy đề nghị vay vốn quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 28 Nghị định 61/2015/NĐ-CP được thực hiện theo Mẫu số 01a và Mẫu số 01b ban hành kèm theo Thông tư này.

- Bản sao giấy tờ chứng minh người lao động thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 12 Luật Việc làm được hướng dẫn như sau:

+ Đối với người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn là bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân.

+ Đối với người khuyết tật là bản sao giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp.

Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 31/12/2015.
[Trở về]