Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn thu BHXH của cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử 
 Ngày 22/9/2015, Công văn 3624/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP được ban hành. 

Cụ thể, bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) được thu theo quy định sau:

- Nếu được chuyển xếp lương để tham gia đóng BHXH, BHYT theo Điểm d, đ, e Khoản 1 Điều 3 Nghị định 26/2015/NĐ-CP thì thu theo mức lương được xếp.

- Nếu không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm, chưa đủ tuổi nghỉ hưu, được cơ quan thẩm quyền bố trí công tác mới không quy định mức lương, phụ cấp chức vụ hoặc có quy định nhưng thấp hơn mức đã được hưởng theo Khoản 2 Điều 4 Nghị định 26/2015/NĐ-CP thì:

  + 06 tháng đầu: thu theo mức lương, phụ cấp chức vụ đã được hưởng trước khi chuyển công tác mới.

  + Từ tháng thứ 07 trở đi: thu theo mức lương hoặc phụ cấp chức vụ của vị trí công tác mới.

- Nếu không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi mà còn dưới 02 năm công tác mới đến tuổi nghỉ hưu, được cơ quan thẩm quyền quyết định cho nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo Điều 5 Nghị định 26/2015/NĐ-CP thì thu theo mức lương chức vụ hoặc mức lương theo ngạch…

Xem thêm tại Công văn 3624/BHXH-CSXH. 
[Trở về]