Thông báo
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tin tức - sự kiện
 Bản in     Gởi bài viết  
Đảng ủy BĐBP Bình Phước sơ kết thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị

    Đảng ủy Bộ đội biên phòng (BĐBP) Bình Phước vừa tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Nghị  quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị về: Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với chế độ chính ủy, chính trị viên trong quân đội nhân dân dân Việt Nam.

    Ngay sau khi có Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị; nghị quyết của Đảng ủy Bộ tư  lệnh Biên phòng, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã xây dựng nghị quyết lãnh đạo và tổ chức quán triệt triển khai chủ trương lớn của Đảng trong chiến lược xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam đến mọi cán bộ - chiến sĩ trong đơn vị. Kết quả sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị, sự lãnh đạo của Đảng trong lực lượng được tăng cường, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Cơ quan chính trị không ngừng được củng cố, phát huy, giải quyết tốt mối quan hệ giữa chính ủy, chính trị viên với chỉ huy, tạo sự thống nhất cao trong đơn vị, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh. Tại hội nghị, đã có nhiều ý kiến thảo luận của các đơn vị nhằm rút kinh nghiệm, tháo gỡ một số vướng mắc trong quá trình thực hiện nghị quyết.     

Theo Báo Bình Phước.

[Trở về]