Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Căn cứ phong toả tài khoản của Tổ chức tín dụng 
 Theo Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra thì căn cứ để yêu cầu phong tỏa tài khoản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam như sau:

- Đối tượng thanh tra có dấu hiệu tẩu tán tài sản, bao gồm:

+ Thực hiện hoặc chuẩn bị thực hiện giao dịch chuyển tiền qua tài khoản khác với thông tin không rõ ràng về mục đích, nội dung, người nhận.

+ Có dấu hiệu chuyển dịch quyền sở hữu, sử dụng, cho tặng, thế chấp, cầm cố, hủy hoại, thay đổi hiện trạng tài sản.

+ Có hành vi làm sai lệch hồ sơ, sổ sách kế toán.

- Đối tượng thanh tra không thực hiện đúng thời gian giao nộp tiền, tài sản theo quyết định thu hồi tiền, tài sản của cơ quan thanh tra nhà nước hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN có hiệu lực từ ngày 10/01/2016.
[Trở về]