Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên 2016 
 Từ ngày 01/7/2016, Nghị quyết1084/2015/UBTVQH13 về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, thuế suất đối với nhóm khoáng sản kim loại như sau: 

- Sắt: tăng từ 12% lên 14% 

- Măng gan: tăng từ 11% lên 14% 

- Ti-tan: tăng từ 16% lên 18% 

- Vàng: tăng từ 15% lên 17% 

- Đất hiếm: tăng từ 15% lên 18% 

- Bạch kim, bạc, thiếc: tăng từ 10% lên 12% 

- Vônphờram, ăng-ti-moan: Tăng từ 18% lên 20% 

- Chì, kẽm: tăng từ 10% lên 15% 

- Nhôm, Bôxít: vẫn giữ nguyên mức 12% 

- Đồng: tăng từ 13% lên 15% 

- Niken: vẫn giữ nguyên mức 10% 

- Khoáng sản kim loại khác (bao gồm cả côban, môlipđen, thủy ngân, manhê, vanadi): tăng từ 10% lên 15% 

Đồng thời, Nghị quyết 1084/2015/UBTVQH13 còn quy định mức thuế suất tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại; sản phẩm của rừng tự nhiên; hải sản tự nhiên; nước thiên nhiên; yến sào thiên nhiên và một số tài nguyên khác; dầu thô và khí thiên nhiên, khí than.
[Trở về]